การประชุมและลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมและลงพื้นที่ศึกษา "การดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รูป
วันที่โพส : 2018-07-11 01:01:54
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมและลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมและลงพื้นที่ศึกษา "การดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รูป

วันที่โพส : 2018-07-11 01:01:54
โพสโดย : Admin