พิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล”
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็น ประธานในพิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล” โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร ศาสนิกชนทั้ง ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

   

   

รูป
วันที่โพส : 2018-09-16 22:01:12
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล”

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็น ประธานในพิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล” โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร ศาสนิกชนทั้ง ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

   

   

รูป

วันที่โพส : 2018-09-16 22:01:12
โพสโดย : Admin