การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนาใน มหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนาใน มหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ " โดยมี ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รูป
วันที่โพส : 2018-08-22 12:26:02
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนาใน มหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนาใน มหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ " โดยมี ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รูป

วันที่โพส : 2018-08-22 12:26:02
โพสโดย : Admin