สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๒




รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วม/ชมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก ๑๓ ประเทศ
ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

และร่วมงาน "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัด ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
กรมการศาสนา www.dra.go.th 

และ เว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี 

รูป





วันที่โพส : 2019-12-18 16:39:46
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วม/ชมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก ๑๓ ประเทศ
ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

และร่วมงาน "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัด ศาสนสถานใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
กรมการศาสนา www.dra.go.th 

และ เว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี 

รูป





วันที่โพส : 2019-12-18 16:39:46
โพสโดย : Admin