วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมตักบาตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล