กรมการศาสนาขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต" เงินรางวัลกว่า ๔๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล [email protected]

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dra.go.th/news-center/01052566-1

#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
#ประกวดภาพถ่าย