เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา  เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และร่วมกิจกรรมเรียนรู้สาระวันวิสาขบูชา ตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรมะ นานาสาระธรรม ผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com

รัฐบาลขอเชิญชวน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕  https://youtu.be/TiOZBt6XYno