กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชม วีดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙