[EP.1] #เที่ยวไทยถิ่นธรรมะ | #เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญ "ตามรอยเส้นทางแห่งศาสนา ที่จังหวัด #พระนครศรีอยุธยา" #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม