<p>รัฐบาลขอเชิญชวนศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรม &quot;สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย&quot; ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นสิริมงคลแก่ศาสนิกชนทั่วไทย รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ #สวดมนต์ข้ามปี https://qrco.de/bbMAdb</p>