กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชาชนร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2567 ณ วัดใกล้บ้าน และร่วมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ #สวดมนต์ข้ามปี #สวดมนต์ข้ามปีทั่วโลก #เสริมสิริมงคล