กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566