วัดตาลเอน

2014-11-10 11:39:49 ย้อนกลับ

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี

* พ.ศ. ๒๕๕๕ ปีพุทธชยันตี *

ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

       วันสารทไทย คือวันทำบุญกลางปีของชาวไทยแต่โบราณ เป็น วัฒนธรรม- ประเพณีที่ชาวไทยนิยมบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาเพื่อเป็นการอุทิศกัลปนาผลได้ยังบุพการีชนผู้ล่วงลับไป อันมีมารดา-บิดา ปู่-ย่า ตา-ยาย  ผู้มีพระคุณและบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ให้ได้รับอานิสงส์ที่เราได้อุทิศไปให้ด้วยใจกตัญญูรู้คุณ จะเป็นบุญหนุนนำชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย

          ดังนั้นวัดตาลเอน จึงจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มิให้สูญหายไปจากสังคมไทย ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๖.๐๐ น.

รับศีล ๕  สมาทานกรรมฐาน-ปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๔.๐๐-๐๗.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า [แปล] และปฏิบัติธรรมเจริญกุศลจิตภาวนา

๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมเจริญกุศลจิตภาวนา

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

พิธีกวน กระยาสารท “มหัศจรรย์ พุทธชยันตี”

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น.

พิธี เจริญพุทธมนต์ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา

เจริญกุศลภาวนา

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันทำบุญสารทไทย)

๐๔.๐๐-๐๖.๐๐น

ทำวัตรเช้า [แปล] และปฏิบัติธรรมเจริญกุศลจิตภาวนา

๐๗.๐๐-๑๑.๐๐น

พิธีทำบุญ ตักบาตร ถวายขนมกระยาสารท“มหัศจรรย์ พุทธชยันตี” สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีไทย

(พระภิกษุ ๕๖ รูป)

ฟังธรรมเทศนากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการีชน

รับพรจากพระสงฆ์

พระอาจารย์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท มอบขนมกระยาสารทแก่ญาติโยมทุกท่าน เพื่อนำไปรับประทานหรือเป็นของฝากแด่บุคคลอันเป็นที่รัก

*(แจกฟรี ไม่มีการจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น)*

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น

ปฏิบัติธรรมเจริญกุศลจิตภาวนา

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น

ทำวัตรเย็น [แปล] และปฏิบัติธรรมเจริญกุศลจิตภาวนา

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ [ทำบุญสารทไทย]

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ [ทำบุญสารทไทย]

*หมายเหตุ วันจันทร์และวันอังคาร ตารางเหมือนวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

**ท่านสามารถร่วมงานบุญประเพณีไทย ครั้งนี้เฉพาะวันศุกร์ถึง วันอาทิตย์ก็ได้ หรือจะร่วมบุญประเพณีไทยถึงวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ก็ได้เช่นกัน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ