ขอเชิญทำบุญอุปถัมภ์การแปลคัมภีร์ภาษาบาลี

2015-01-11 18:47:26 วัดท่ามะโอ ย้อนกลับ

ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคให้โอนเข้าบัญชี วัดท่ามะโอ กองทุนแปลคัมภีร์พุทธศาสน์

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ออมทรัพย์ 503-0-52339-1 หรือ

พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร เพื่อกองทุนแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 E ออมทรัพย์ 393-205978-3 และ ส่งสลิปการโอนเงิน

พร้อมรายชื่อและที่อยู่ + เบอร์โทรฯ  ของผู้โอนมาที่   พระคันธสาราภิวงศ์

ที่อยู่ : ๓๗ วัดท่ามะโอ ต. เวียงเหนือ อ. เมือง จ. ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร : (๐๕๔) ๒๒๘-๘๑๙

อีเมล์ : tamaoh24@gmail.com หรือ www.wattamaoh.org