ขอเชิญชวนปฏิบัติธรรม

2014-12-07 14:10:17 ย้อนกลับ

ท่านที่ประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมที่ สวนป่าหิมวันต์ และสวนพนาวัฒน์ ...