ออกเข้าพรรษานี้....ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดี?

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา

ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านสนใจ


แชร์กิจกรรมจากสมาชิก อ่านทั้งหมด
กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อแชร์กิจกรรมของคุณ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดนายโรง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดมหาพฤฒาราม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

วัดสุทธิวราราม ถ่ายจากอาคาร9รรวัดสุทธิ.png

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

จากศรัทธางานบุญ.....สู่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี สืบทอดมาจากศรัทธางานบุญ โดยในอดีตชาวชุมชน จะร่วมกันทำเทียนขึ้นถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อประโยชน์แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา อยู่ในวัดซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเชื่อว่าอานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษานี้ ส่งให้เป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบประดุจแสงสว่างของเปลวเทียนที่ได้ถวายโดยช่วยกันรวบรวมเทียน ในชุมชนนำมาติดกับลำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ประดับตกแต่งให้สวยงาม ...จากนั้น เคลื่อนย้ายต้นเทียนด้วยเกวียนเทียมวัวหรือพาหนะล้อเลื่อนอาศัยแรงคนลากจูง นำเทียนพรรษาไปถวาย ที่วัดพร้อมเครื่องไทยธรรมไทยทาน เมื่อรับศีลรับพรจากพระแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยยังไม่มีการแข่งขันประกวดประชันกันแต่อย่างใด

การประกวดแข่งขันต้นเทียนพรรษา เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ช่วงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ปกครองมณฑลลาวกาว (อุบลราชธานี ปัจจุบัน) โดยชาวบ้านแต่ละคุ้มในหมู่บ้านต่างๆ จะช่วยกันนำ ขี้ผึ้งที่มีอยู่ของแต่ละคุ้มมาใส่เบ้าหลอมรวมกัน จากนั้นค่อยนำมาตกแต่งให้สวยงามตามรูปแบบที่แต่ละคุ้มคิดไว้ เสร็จแล้วนำใส่คานหาม หรือ เทียมเกวียนแห่ไปรวมกันที่ศาลากลางมณฑล ท่านข้าหลวงใหญ่ก็จะเลือกประทานรางวัลให้กับคุ้มที่ทำต้นเทียนได้สวยงามถูกใจที่สุด จากนั้นแต่ละคุ้มจะแบ่งกันนำต้นเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยร่วมกันแห่เทียนไปวัดนั้นๆ ด้วยจิตใจที่เปี่ยมบุญ

....กาลเวลาผ่านไปการแข่งขันให้รางวัลมีมากขึ้นจึงเกิดการประดับตกแต่งต้นเทียนแบบใหม่ๆ จากเดิมที่ใช้กระดาษ ติดเป็นลวดลายต่างๆ ก็เปลี่ยนเป็นการใช้ขี้ผึ้งหล่อลวดลายจากแบบพิมพ์ก่อนแล้วจึงนำไปติดที่ต้นเทียน ทำให้ต้นเทียนมีความสวยงามกว่าติดด้วยกระดาษ การตกแต่งแบบติดพิมพ์ด้วยเทียนพัฒนามาเป็นการแกะสลักลงไป ในเนื้อต้นเทียนให้เป็นรูปและลวดลายต่างๆ สวยงามอลังการตามจินตนาการและความศรัทธาในงานพุทธศิลป์ .. . และนี่เองที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีประกวดแห่เทียนพรรษา ในจังหวัดอุบลราชธานี นับแต่นั้นเป็นต้นมา

จากแรงศรัทธาในงานบุญสู่งานพุทธศิลป์และประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

ศรัทธาของชาวบ้านคุ้มต่างๆ ในอดีตสู่ปัจจุบันที่มีความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้ง ศาสนสถาน /ภาครัฐ /เอกชนและ ประชาชน ทำให้เกิดประเพณี ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินำมาซึ่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ในทุกๆ ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษา จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคัก ผู้คน จากทั่วทุกสารทิศมารอชมขบวนเทียน และร่วมประเพณีงานบุญ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติศาสนา อาทิ การสวดมนต์เจริญภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสงฆ์จาก ๒ แผ่นดิน การเวียนเทียน การจัดนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การถาม-ตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น เป็นกิจกรรมงานบุญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งในทุกระดับ พระสงฆ์และเหล่าพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำความดีร่วมกันในวันสำคัญของชาวพุทธ สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธในอาเซียนให้เหนียวแน่น มั่นคง และบังเกิดความเจริญ ทางวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

- หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

- www.ubonguide.org/book14/formcover14_1.html

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น

ปฏิทินกิจกรรม อ่านทั้งหมด
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรมเข้าร่วม
No results found.
ข่าวประกาศจากกรมการศาสนา อ่านทั้งหมด
๒๘ พ.ค. ๕๘ ๒๒:๐๗น.
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น...
๒๘ ธ.ค. ๕๗ ๑๘:๔๐น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค...
๗ ธ.ค. ๕๗ ๑๔:๑๐น.
ท่านที่ประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมที่ สวนป่าหิมวันต์ และสวนพนาวัฒน์ .....
๑๐ พ.ย. ๕๗ ๑๑:๓๙น.
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี * พ.ศ. ๒๕๕๕ ปีพุทธช...
๑๐ พ.ย. ๕๗ ๑๑:๓๗น.
   
๑๐ พ.ย. ๕๗ ๑๑:๒๙น.
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ข่าวประกาศจากสถานปฏิบัติธรรม อ่านทั้งหมด
๑๑ ม.ค. ๕๘ ๑๘:๔๗น.
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคให้โอนเข้าบัญชี วัดท่ามะโอ ก...
๗ ธ.ค. ๕๗ ๑๘:๔๑น.
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่...
๖ ธ.ค. ๕๗ ๒๑:๓๕น.
วันที่10 ธ.ค. ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติโดยพระอาจารย์ราชันย์พร้อมคณะ (12.00...
๒๓ พ.ย. ๕๗ ๑๑:๕๒น.
 รายละเอียดที่ควรทราบ ในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาร...
๑๗ พ.ย. ๕๗ ๑๕:๔๗น.
โครงการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์สายวัดป่า/อานาปานสติ
คลังวีดีโอธรรมะ อ่านทั้งหมด
2014-12-02 10:36:39
ภาพยนต์แอนิเมชั่น แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดส...
2014-12-02 10:34:27
จากหนังสือสดชื่นกับชีวิตของคุณ สุธา ธรรมชาติ บรรยายโดย.พระวัชระ จารุวัณโณ(ปั่นหอม) ป่าช้าหนองกก ม.๑๑...
2014-12-02 10:33:54
ไฟล์เสียง หลวงพ่อจรัญ เทศน์ อานิสงส์การสวดมนต์
2014-12-02 10:32:32
วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต...
2014-12-02 10:31:31
วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต...
2014-12-02 10:30:11
พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ โดยท่านอาจารย์ฝั่น
2014-12-02 10:25:49
วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ตอนที่ ๒/๒ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ...
เสียงบรรยายธรรมอ่านทั้งหมด
ลิงค์เชื่อมโยง
แบบประเมินเว็บไซต์
ดูผลการประเมิน