ดูทั้งหมด

สถานปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมยอดนิยม

วัดป่าถ้ำวัว
จ.แม่ฮ่องสอน

วัดป่านานาชาติ
จ.อุบลราชธานี

ทีปภาวันธรรมสถาน
จ.สุราษฎร์ธานี

วัดถ้ำดอยโตน
จ.เชียงใหม่

วัดอัมพวัน
จ.สิงห์บุรี

วัดพิชยญาติการาม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดท่ามะโอ
จ.ลำปาง

วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
จ.กรุงเทพมหานคร

เสถียรธรรมสถาน
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดสนามใน
จ.นนทบุรี

วัดธรรมมงคล
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดนาคปรก
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยาราม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดป่าสุคะโต
จ.ชัยภูมิ

วัดป่าธรรมทัสสี
จ.บุรีรัมย์

วัดโสมนัสราชวรวิหาร
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดสวนโมกขพลาราม
จ.สุราษฎร์ธานี

วัดบางนาใน
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดปากน้ำ
จ.อุบลราชธานี

วัดดอนพุด
จ.สระบุรี

วัดอัมพวัน
จ.ลพบุรี

วัดสุนันทวนาราม
จ.กาญจนบุรี

วัดป่านาคำน้อย
จ.อุดรธานี

วัดอโศการาม
จ.สมุทรปราการ

วัดนาหลวง
จ.อุดรธานี

วัดสังฆทาน
จ.นนทบุรี

วัดลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดประสิทธิเวช
จ.นครนายก

วัดดุสิดาราม วรวิหาร
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพิชโสภาราม
จ.อุบลราชธานี

วัดตาลเอน
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดเพลงวิปัสสนา
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดเสมียนนารี
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดเขาวัง
จ.ราชบุรี

วัดบรมนิวาส
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดต้นสน
จ.อ่างทอง

วัดคีรีวงศ์
จ.นครสวรรค์

วัดประยุรวงศาวาส
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพรหมวงศาราม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณประสิทธิ์
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดสามง่าม
จ.นนทบุรี

วัดถ้ำสุมะโน
จ.พัทลุง

วัดมหาวนาราม
จ.อุบลราชธานี

วัดแม่ฮ้อยเงิน
จ.เชียงใหม่

วัดเทพวนาราม
จ.ภูเก็ต

วัดเจริญธรรมาราม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดเขียนเขต
จ.ปทุมธานี

วัดท่าหลวง
จ.พิจิตร

วัดป่าไทรงาม
จ.อุบลราชธานี

วัดป่าคูเมือง
จ.บุรีรัมย์

วัดไทรงาม
จ.กำแพงเพชร

วัดมโนธรรมาราม
จ.กาญจนบุรี

วัดใหญ่ชัยมงคล
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไทรงาม
จ.สุรินทร์

วัดอาวุธวิกสิกตาราม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพระนอนจักรสีห์
จ.สิงห์บุรี

วัดศาลาลำดวน
จ.สระแก้ว

วัดป่าทัพม้า
จ.มหาสารคาม

วัดท่าพง
จ.สระบุรี

วัดสระแก้ว
จ.อ่างทอง

วัดราษฎร์สังคม
จ.มหาสารคาม

วัดปากน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดวังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว

วัดเลิศสวัสดิ์
จ.นครราชสีมา

วัดราชสิทธาราม
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดสันติวัน
จ.พิษณุโลก

วัดสวนร่มบารมี
จ.พิษณุโลก

วัดหนองคุ้ม
จ.สระแก้ว

วัดผาณิตาราม
จ.ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาสวิปัสสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดหนองม่วง
จ.ราชบุรี

วัดถ้ำเสือ
จ.กระบี่

วัดป่าสตึกพัฒนา
จ.บุรีรัมย์

วัดบางโพโอมาวาส
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดถ้ำแสงเพชร
จ.อำนาจเจริญ

วัดบ้านถ้ำ
จ.กาญจนบุรี

วัดประชานิยม
จ.กาฬสินธุ์

วัดสร้อยทอง
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดสะพาน
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดอูบมุง
จ.อุบลราชธานี

วัดบุญศรีมุนีกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธานี
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดช่องลม
จ.ชัยนาท

วัดคุ้งตะเภา
จ.อุตรดิตถ์

วัดมรุกขนคร
จ.นครพนม

วัดถ้ำผาจม
จ.เชียงราย

วัดพนมพนาวาส
จ.ฉะเชิงเทรา

วัดศรีวนาราม
จ.ชลบุรี

วัดป่าหนองคู
จ.มหาสารคาม

วัดพระพายหลวง
จ.สุโขทัย

วัดสามพระยา
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพิพัฒน์มงคล
จ.สุโขทัย

วัดวิมุตติธรรม
จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย
จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย
จ.สุรินทร์

วัดไผ่เหลือง
จ.นนทบุรี

วัดคลองน้ำเย็น
จ.จันทบุรี

วัดช้าง
จ.อ่างทอง

วัดพรหมนิวาส
จ.นราธิวาส

วัดศรีทอง
จ.ขอนแก่น

วัดป่าหนองหลุบ
จ.ขอนแก่น

วัดโพธิ์
จ.ขอนแก่น

วัดพร้าว
จ.พิจิตร

วัดบางมูลนาก
จ.พิจิตร

วัดท่าขนุน
จ.กาญจนบุรี

วัดคลองเจริญ
จ.พิจิตร

วัดกำแพงดิน
จ.พิจิตร

วัดดงตะขบ
จ.พิจิตร

วัดใหม่คำวัน
จ.พิจิตร

วัดต้นชุมแสง
จ.พิจิตร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จ.นครศรีธรรมราช

วัดบางพลีใหญ่กลาง
จ.สมุทรปราการ

วัดพิชัยสงคราม
จ.สมุทรปราการ

วัดแพรกษา
จ.สมุทรปราการ

วัดกิ่งแก้ว
จ.สมุทรปราการ

วัดมงคลโคธาวาส
จ.สมุทรปราการ

วัดสพานสูง
จ.นนทบุรี

วัดละหาร
จ.นนทบุรี

วัดคลองขวาง
จ.นนทบุรี

วัดบางรักใหญ่
จ.นนทบุรี

วัดเชิงเลน
จ.นนทบุรี

วัดบางไผ่
จ.นนทบุรี

วัดพุน้ำร้อน
จ.สุพรรณบุรี

วัดประสพสุข
จ.สุพรรณบุรี

วัดนอก
จ.ชลบุรี

วัดระกาเสม็ด
จ.บุรีรัมย์

วัดเขาพระอังคาร
จ.บุรีรัมย์

วัดทุ่งเศรษฐี
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวนาราม
จ.บุรีรัมย์

วัดวังน้ำขาว
จ.นครปฐม

วัดพรหมพิชัย
จ.มหาสารคาม

วัดกุฎีทอง
จ.สิงห์บุรี

วัดศรัทธาราม
จ.สกลนคร

วัดบางเลนเจริญ
จ.นนทบุรี

วัดบัวถนน
จ.บุรีรัมย์

วัดปรีดาราม
จ.นครปฐม

วัดสิงห์สุทธาวาส
จ.สิงห์บุรี

วัดทางสาย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัดธรรมศาลา
จ.นครปฐม

วัดบรมสถล (ดอน)
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดลำลูกบัว
จ.นครปฐม

วัดสุวรรณมงคล
จ.มหาสารคาม

วัดพระปรางค์
จ.สิงห์บุรี

วัดไชโย
จ.ขอนแก่น

วัดเทพนิมิต
จ.นครปฐม

วัดบ้านกะหาด
จ.บุรีรัมย์

วัดสว่างวารี
จ.มหาสารคาม

วัดพิกุลทอง
จ.สิงห์บุรี

วัดใหม่เรไรทอง
จ.บุรีรัมย์

วัดตะคลองหัน
จ.ขอนแก่น

วัดบ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์

วัดเสาธงทอง
จ.สิงห์บุรี

วัดดอนตะโหนด
จ.สิงห์บุรี

วัดม่วง
จ.อ่างทอง

วัดขุนพรหมดำริ
จ.มหาสารคาม

วัดประชาสมนึก
จ.บุรีรัมย์

วัดบางยี่ขัน
จ.กรุงเทพมหานคร

วัดป่าสาลวัน
จ.นครราชสีมา

วัดสันติธรรมบรรพต
จ.หนองบัวลำภู

วัดป่าไพบูลย์
จ.บุรีรัมย์

วัดเจติยบรรพต
จ.เชียงใหม่

วัดศาลาทอง
จ.นครราชสีมา

วัดธาตุ
จ.ขอนแก่น

วัดโฉมศรี
จ.สิงห์บุรี

วัดป่าศรัทธารวม
จ.นครราชสีมา

วัดดอนขนาก
จ.นครปฐม

วัดป่ายุบ
จ.ระยอง

วัดสระศิลา
จ.มหาสารคาม

วัดม่วงชุม
จ.สิงห์บุรี

วัดตาลเรียง
จ.ขอนแก่น

วัดห้วยพระ
จ.นครปฐม

วัดบ้านเจริญสุข
จ.บุรีรัมย์

วัดสุขสำราญ
จ.บุรีรัมย์

วัดศรีนวล
จ.ขอนแก่น

วัดจอมสุทธาวาส
จ.บุรีรัมย์

วัดบ้านเหล่าจั่น
จ.มหาสารคาม

วัดป่าศรีสุโพธิ์
จ.มหาสารคาม

วัดป่าพลับพลาชัย
จ.นครราชสีมา

วัดตลาดนิคม
จ.บุรีรัมย์

วัดยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม

วัดดอยสัพพัญญู
จ.เชียงใหม่

วัดโพธิ์ย้อย
จ.บุรีรัมย์

วัดหนองป่าพง
จ.อุบลราชธานี

วัดดอนหัน
จ.นครราชสีมา

วัดบุญญาวาส
จ.ชลบุรี

วัดร่ำเปิง
จ.เชียงใหม่

วัดป่าเวฬุวัน
จ.นครราชสีมา

วัดบูรพาภิรมย์
จ.ขอนแก่น

วัดสวนมะม่วง
จ.ปทุมธานี

วัดป่าเจริญราช
จ.ปทุมธานี

วัดหนองขอนเทพพนม
จ.กาญจนบุรี

วัดโปรดเกศเชษฐาราม
จ.สมุทรปราการ

วัดเขาสุกิม
จ.จันทบุรี