×

วัดพิชยญาติการาม จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ

ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธบริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 - 2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า "วัดพระยาญาติการาม" ในสมัยรัชกาลที่ 4 เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพิชยญาติการาม" หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า "วัดพิชัยญาติ"

ปัจจุบัน มีสำนักปฏิบัติธรรม อยู่ภายในวัด โดยจัดอบรมผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นประจำทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ และคอร์ส อบรมกรรมฐาน เป็นประจำทุกเดือน

ผู้สนใจควรติดต่อสอบถามรายละเอียด วัน เวลา ล่วงหน้า ได้ที่

- 02-438-1737 ,02-438-1738

- E-mail : thaisongseang@hotmail.com

- www.watphichaiyat.com

- facebook : https://th-th.facebook.com/phichaiyat

ติดต่อ
วัดพิชยญาติการาม

ที่อยู่ :
32 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ซ.2 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-438-1737 ,02-438-1738
โทรสาร : 02-8614530
อีเมล์ : thaisongseang@hotmail.com