รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น