กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น