ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดนายโรง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น