ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดมหาพฤฒาราม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น